Det har ikke vært flere mennesker på flukt i verden siden andre verdenskrig. Men hva er egentlig en flyktning? Hvilke rettigheter har flyktninger, og hva gjør FN for å hjelpe dem?

Ved inngangen til 2018 var 68,5 millioner mennesker på flukt. Av disse flyktet 28,5 millioner over en landegrense. 40 millioner er på flukt i sitt eget land.

Mennesker som har flyktet på grunn av naturkatastrofer er ikke medregnet i tallene som er nevnt. Disse kommer altså i tillegg. Det er beregnet at 18,8 millioner ble fordrevet av naturkatastrofer i 2017. Les mer og se video på FN.NO


Det globale flyktningbildet

Nok en gang er omfanget av fordrivelser og de humanitære krisene som følger på et historisk høyt nivå. LES MER


Begreper Flyktningregnskapet

Hva er forskjellen på en asylsøker og en kvoteflyktning? Det kan være vanskelig å holde styr på begrepene. Her er vår ordbok. LES MER