Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2017. Nesten 70 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2017.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte, hvor mye de jobber og hvor stor andel som er arbeidsledige. Statistikken belyser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper.

Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet from Video fra ssb.no on Vimeo.