Hva sier egentlig Koranen om jihad, homofili og hijab?

Koranen er muslimenes hellige bok og skal ha blitt overlevert til profeten Muhammad for 1400 år siden. Overlevert? Det betyr at Koranens innhold ses på som Allahs egne ord.

Ordene ble ifølge islam åpenbart til profeten Muhammad av engelen Gabriel gjennom en tidsperiode fra og med år 610 frem til profetens død i 632. Den hellige boka er fortsatt en rettesnor for livene til over 1,5 milliarder muslimer verden over. Men kan virkelig en så gammel bok fortelle oss hvordan mennesker skal leve i dag? I 2019?


Muslim, en som bekjenner seg til islam. I løpet av 1800-tallet ble den feilaktige betegnelsen muhammedaner utbredt i europeiske språk.


Id al-adha, religiøs fest som feires over hele den muslimske verden ved avslutningen av hajj, den årlige pilegrimsferden til Mekka. Offerfesten kalles også id al-kabir (‘den store høytiden’), og er en av de to store årlige festene. Den andre er id al-fitr som avslutter fastemåneden ramadan. – Video