Det siste militærkuppet i Sudan er et eksempel på at trenden med stadig færre kupp i Afrika er i ferd med å snu, frykter eksperter.

Hva er saken?
Kuppet i Sudan nylig markerer det 15. militærkuppet i landet siden 1950-tallet. Også denne gangen er det usikkert om landet vil få en overgang til et demokratisk styre.

Siden 2000-tallet har andelen militærkupp i Afrika sunket jevnt og trutt. Kuppet i
Sudan kan imidlertid være symbolet på at utviklingen igjen er i ferd med å snu.

Frykten for jihadister og migranter, et lammet verdenssamfunn og en alternativ
maktakse trekkes frem som hovedforklaringer på endringen.