FORSKEREN FORTELLER: Alle snakker om digitalisering, og vi har til og med fått vår første digitaliseringsminister! Men, når startet egentlig dette – og hva betyr det for oss mennesker?

Selve begrepet digital kommer fra latin og har med fingrene å gjøre. Vi startet ganske sikkert å regne med fingrene for mange tusen år siden, og at vi har 10 fingre er årsaken til vårt 10-tallsystem.

Den første kuleramma ble trolig laget i Mesopotamia for 5500 år siden, og vårt tallsystem oppsto basert på oppdagelsen av tallet NULL, som skjedde i India for 2400 år siden. Dette er etter vårt skjønn verdenshistoriens viktigste oppdagelse, ved siden av skriftspråket.

Globale utfordringer

I dag er det ikke mulig å forestille seg en fremtid uten de mulighetene digitalisering gir. FNs bærekraftsmål kan ikke realiseres uten ny og avansert bruk av digitale løsninger. Beregningsorientert vitenskap vil være avgjørende, både for å oppnå økt forståelse av hva store globale utfordringer innebærer og for å finne bærekraftige løsninger. Digitalisering er sentralt for å sørge for sikker tilgang til fornybar energi, gode helseløsninger eller forsvarlig tilgang til mat for verdens økende befolkning.

Den eksplosive økningen av data som digitaliseres medfører at verden «konvergerer». I denne sammenheng betyr konvergens at fag, metoder, bransjer og idéer med forskjellig utgangspunkt nærmer seg hverandre og smelter sammen. Konvergens fører til at nye problemstillinger oppstår, at nye arbeidsformer etableres og at nye fagområder skapes.