Kronikk i Aftenposten: Vi trenger en handlingsplan mot det omfattende hatet som utgjør fare for liv, helse og trosfrihet for en religiøs minoritet. Statsminister Erna Solberg må stå frem som en tydelig leder i kampen mot islamhatet, skriver kronikkforfatteren.

De første dagene etter 22. juli 2011 brukte jeg mye tid på å lese gjennom det omfattende manifestet til terroristen. Blant noe av det jeg bet meg merke i, var terrormål som Anders Behring Breivik anså som sentrale. Her skrev han detaljert om å ramme moskeer og islamske kultursentra særlig rundt høytider.

Selv om vi som nasjon med rette nedla en stor innsats for å gi Breivik minst mulig oppmerksomhet etter 22. juli 2011, og heller fokuserte på terroristens ofre, ser vi med andre ord at Breivik har klart å så mange frø av muslimhat. Disse spirer nå i mange deler av verden og her hjemme. Terrorangrep mot moskeer har funnet sted i blant annet CanadaNew Zealand og Storbritannia de senere årene. Og nå Bærum.

For å forebygge slike angrep holder det ikke bare å fordømme voldelige uttrykk for muslimhat, men å avdekke, forstå og analysere de bakenforliggende årsakene. Da er det nødvendig å erkjenne at det går en linje mellom en i økende grad gjengs generaliserende fremstilling av muslimer som et primitivt og fremmed folkeslag i Vesten, og antimuslimsk radikalisering. Den tøffe retorikkens alvorlige konsekvenser bekreftes også i Filter Nyheters intervju med Arne Haugstøyl i PST.