Her finner du undervisningsressurser til bruk i videregående opplæring. Alle oppleggene reflekterer de tre tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen, og med særlig vekt på «Demokrati og medborgerskap».

Oppleggene er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og har som formål å la lærere og elever gradvis forberede seg på å ta i bruk det nye læreplanverket allerede fra høsten 2019

Undervisningsoppleggene legger opp til tverrfaglighet, dybdelæring, digitale ferdigheter og ikke minst metodekunnskap. Oppleggene egner seg for både enkelttimer og fagdager/blokkdager, og kan tilpasses etter tid til rådighet. Det er utarbeidet lærerveiledninger og læringsstier til oppleggene slik at det skal være enkelt å komme i gang.

Demokrati og medborgerskap
Skal stimulere til å bli aktive medborgere, og gi dere kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge.


Bærekraftig utvikling
Skal utvikle kompetanse som gjør dere i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst.


Folkehelse og livsmestring
Skal fremme god psykisk og fysisk helse, og gi dere muligheter til å ta ansvarlige livsvalg.