Unge skulker oftere skolen, bruker mindre tid på lekser og røyker mer hasj, viser en fersk studie.

Litt flere ungdommer har en litt lavere terskel for å gjøre litt gale ting. Slik oppsummerer forsker Anders Bakken ved Nova – Oslo Met noen av de negative utviklingstrekkene ved Ungdataundersøkelsen 2019.

Mens ungdommene i et par tiår scoret stadig bedre på å være veltilpassede, skikkelige og fremtidsoptimistiske, snudde utviklingen i 2015. Nå fortsetter den i negativ retning på fjerde året.

De ferske Ungdata-resultatene for hele landet viser at flere skulker, ungdom bruker
mindre tid på lekser enn før, og flere kjeder seg på skolen. Det viser spørreundersøkelser
blant 259.700 elever på ungdomsskolen og videregående skole fra 2017 til 2019.