Mellom 1996 og 2018 gikk andelen av ungdom i Oslo som oppga å ha drukket seg fulle det siste året ned fra 42 prosent til 25 prosent.

I nyhetsoppslag og kommentarspalter om innvandring og innvandrere i Oslo er undertonen gjerne bekymret. Ofte er det særlig muslimske grupper som trekkes frem, og «svenske tilstander» brukes som en betegnelse på gettoer, økende sosial marginalisering og forfeilede politiske løsninger.

I en fersk studie vi nylig har gjort av utviklingen i ungdoms drikkemønster i Oslo, kom det frem et ganske annet og, slik vi ser det, fascinerende aspekt ved den store innvandringen til Oslo. Ungdomsfylla har gått kraftig ned, dels på grunn av innvandring.

Siden årtusenskiftet har ungdoms alkoholforbruk falt kraftig i mange land, særlig i Vest-Europa og Nord-Amerika. I Norge gikk andelen 15-16-åringer som hadde drukket alkohol siste år ned fra 78 prosent i 1999 til 49 prosent i 2015. Forskere fra hele verden har forsøkt å komme frem til forklaringer på denne litt overraskende trenden.

Les hele saken i Aftenposten – Innvandring har gitt mindre ungdomsfyll