I dagens verden er det viktig å ta vare på sikkerheten på nettet. I dette gratis-kurset får du tips og lærer om trygghet på Internett.

Det er nesten ingen grenser for hva du kan gjøre på nettet. Internett gjør det mulig å finne informasjon lynraskt, kommunisere med andre rundt på kloden og mye mer. Beklageligvis er Internett også et sted med mange trusler og farer som malware, spam og phishing («informasjons-fisking»). For å sikre deg når du er på nettet trenger du å forstå disse risikoene og vite hvordan du skal unngå dem.