Idrettstopp ser for seg en fremtid der store deler av idrettsaktivitetene for barn skjer gratis og i skoletiden. Nå begynner de første forsøkene.

Barna står oppstilt på en rekke. Én etter én får de prøve seg på å kaste ballen.

Cricket-trenerne som instruerer og veileder, kommer fra Haugerud IF. Aktiviteten skjer i idrettsparken der klubben holder til. Men barna er ikke her fordi de har betalt for å være medlemmer av idrettslaget. De er her fordi de går på Aktivitetsskolen (AKS) på Trosterud skole.

Planen er at det skal bli langt mer av dette i årene fremover.

Det blir klart når det rødgrønne Oslo-byrådet onsdag legger frem sitt budsjettforslag for 2020. Der settes det av 12 millioner kroner over tre år for et prøveprosjekt om samarbeid mellom skoler og idrettslag.

Haugerud IF og Trosterud skole er først ut. Deretter skal det velges ut ytterligere elleve samarbeid rundt omkring i Oslo.

Manglende brikke
Økende kostnader i barne- og ungdomsidretten i Oslo har skapt bekymring.

Samtidig er klasseskillet i hovedstaden blitt større. Flere barn enn før vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.