Det nye IT-systemet ble rullet ut på videregående skoler i Akershus i høst. Lærere ved flere skoler melder om store feil og mangler.

«Lite fleksibelt». «Får bare tilgang til halve klassen». «Problemer med å legge inn fravær».

Denne høsten skulle endelig de første skolene få ta i bruk det splitter nye IT-systemet Visma InSchool (VIS), som er planlagt for alle landets videregående skoler, samt grunnskolen i Oslo.

Det nye skybaserte datasystemet skal brukes av skoleledere, lærere, elever og foresatte for å administrere blant annet timeplaner, fravær og karakterer.

Etter tre års forsinkelse, ble det rullet ut ved 34 videregående skoler i Akershus. Men noen uker etter skolestart er misnøyen blant lærerne stor.

En lærer skriver til Aftenposten at elever faller ut av klasselister i det nye datasystemet, og da får lærerne heller ikke registrert dem i det gamle systemet, «It’s Learning», der de må føre karakterer.

«Dermed må vi i tillegg føre det inn med penn og papir, dobbel (trippel) jobb», skriver læreren, som ikke ønsker å stå frem med navn.