Jeg er arbeidsledig under den blågrønne regjeringen, og det er ikke noen fred å få. Jeg er under et regime. Under Høyre-styret har «naving» blitt hardt arbeid.

  • Forfatter: SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Under to måneder inn i arbeidsledigheten min, når jeg føler at NAV har tatt over store deler mitt liv, får jeg et råd: «Det kan være viktig å se på andre type jobber som kanskje ikke har absolutte krav for å kunne tiltre i jobben.» Det betyr: «Slutt å være så kresen.»

Jeg er en arbeidsledig lektor med undervisningskompetanse i flere skolefag. Jeg har jobbet med undervisning og forskning i 18 år, jeg har maks-ansiennitet som lektor og har følgelig ønsket meg en lærerjobb på NAVs skjema. Etter halvannen måned med «naving» får jeg rådet om at det er på tide å tenke litt bredere. Som for eksempel: «For deg som ønsker jobb innen undervisning, kan for eksempel også arbeid som miljøarbeider, i butikk, som assistent eller annet også kanskje være aktuelt. Ett eksempel er de ledige jobbene vi har fått tips om nå, hvor to bedrifter har behov for dekkomleggere og kravene er førerkort klasse B, fysisk styrke i forhold til tunge løft samt gode norskferdigheter.»

NAV-ansatte gjør bare jobben sin: Å få flest mulig ut i arbeid. Det spiller vel ingen rolle for for NAV hva slags arbeid. NAVs ansatte skal rydde i ledighetsstatistikken, jage oss latsabber ut i jobb, uansett hva vi er kvalifisert eller ikke kvalifisert til. De blir garantert målt på sine kunder – eller er vi brukere eller klienter? Ikke vet jeg, men jeg aner konturene, eller skyggen, av New Public Management.

Sist gang jeg var arbeidsledig, i 2015 – under den rødgrønne regjeringen, fikk jeg nemlig «nave» i fred. Jeg snakket med en NAV-byråkrat én gang. Han mente at jeg med min utdanning og erfaring raskt ville komme tilbake i jobb. Han hadde rett. Ingen kontrollerte eller talte hvilke jobber jeg søkte, og jeg måtte ikke rapportere noe. Det ordnet seg for meg på egen maskin i løpet av noen måneder.

Nå er jeg arbeidsledig under den blågrønne regjeringen, og det er ikke noen fred å få. Høyre har ved flere valgt lovt andre boller, og det er virkelig andre boller nå. Jeg er under et regime. «Naving» er blitt hardt arbeid.