Spørreundersøkelser i Sosiologi og sosialantropologi høsten 2019: