En mann som har oppført seg dårlig overfor kvinner, kan også være utsatt for en maktkamp. Et parti som får metoo i fanget, kan famle. Flere ting kan være sant på samme tid.

HANNE SKARTVEIT 26. oktober VG

Gjennom de siste ukene har jeg undret meg over hvor bastante mange er i sin omtale av Trond Giske. Ingen mennesker er bare svart eller hvitt. Det finnes gråtoner hos alle. Også hos Trond Giske.

Selv har jeg skrevet flere kritiske kommentarer om ham, også gjennom dekningen av metoo. Jeg står fortsatt for alt jeg har skrevet. Med ett unntak: Jeg skrev at Giske undergravde varslerne. I ettertid ser jeg at det riktige hadde vært å si at han bestred varslene. Fordi det må være lov å komme med sin versjon, også i denne typen saker.

Umulig å ikke omtale

I pressen har vi strenge regler for hvordan vi gjengir beskyldninger. Vi undersøker innholdet i påstandene, og vi lar som hovedregel ikke folk komme med anklager uten at de står frem med navn. Ofte velger vi å anonymisere personen som blir anklaget for straffbare forhold eller utilbørlig oppførsel.