Debatt/Aftenposten: Vi har fått et første, helhetlig bilde av hvordan det har gått med etterkommerne av innvandrere i utdanning og arbeidsliv i Norge.

I 1967 var det 14 pakistanere i Norge og totalt noen titusen innvandrere. I dag er befolkningen med innvandrerbakgrunn mer enn 900.000 personer, nesten 18 prosent av alle som bor i landet.

De langsiktige konsekvensene av innvandringen avgjøres på mange måter av hvordan det har gått med barna og barnebarna til innvandrerne i utdanning og arbeid.

Hvis etterkommerne opplever sosial mobilitet og får gode yrkesliv, kan vi i noen grad akseptere at mange innvandrere enten ender i den nedre delen av arbeidslivet eller står utenfor det.

Men hvis mange av etterkommerne faller ut av videregående skole, ikke får fotfeste i arbeidslivet og stagnerer i marginale posisjoner, kan resultatet bli en etnisk underklasse med sosial konflikt og store kostnader på velferdsbudsjettene.