Vi ser rasistiske ytringer og negative stereotypier, holdninger og fordommer og fremlegger nå en handlingsplan.

Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet. Dette er også til hinder for religions- og livssynsfriheten. Vi ser rasistiske ytringer og negative stereotypier, holdninger og fordommer.