Ti år med sosiale medier viser at optimistene tok feil. Tiden flyr, og det er vel en trøst. «2010 har vært et år der de sosiale mediene har befestet sin posisjon», bemerket en kommentator i en oppsummering i desember det året.

Facebook og Twitter ble etablert litt før, men det var for ti år siden de ble dominerende
for den delen av ordskiftet der folk møtes, uansett hvor mye de har av ulike typer makt.
De sosiale medienes dominans var fortsettelsen av en utvikling som startet med
oppfinnelsen og utbredelsen av internett. Så kom personlige blogger og mediehusenes
velkjente kommentarfelter.

I utgangspunktet var dette en formidabel utvidelse av ytringsfriheten. Etablerte mediers portvokterfunksjon forsvant. Hvem som helst kunne skrive om hva de ville uten å forhandle med en journalist om valg av ord. Folk med makt kunne kommunisere direkte med folk uten å gå via journalister.