Hver femte unge norsk-indiske kvinne blir lege. De står i takknemlighetsgjeld til foreldrene som utvandret, mener sosiolog.

Archana Sharmas foreldre er fra India. De er stolte over at hun ble lege.

– Legeyrket er høyt respektert i India. Det hører man fra sine foreldre, og det blir man påvirket av, sier hun til NRK.

Én av 100 blant andre kvinner

Institutt for samfunnsforskning i Oslo har funnet at blant alle norsk-indiske kvinner mellom 26 og 35 år, har nesten én av fem fullført medisinutdanning. Til sammenlikning blir bare én av 100 kvinner med norskfødte foreldre i samme aldersgruppe leger, viser undersøkelsen som er omtalt i avisa Utrop.

– Mange opplever veldig sterke forventninger om at de skal ta høyere utdannelse, aller helst innen den type høystatusyrker som gir sikkerhet og god lønn, sier sosiolog og prosjektleder for undersøkelsen, Arnfinn Midtbøen.

Menn med indiskfødte foreldre, kvinner og menn med pakistanskfødte foreldre og menn med tyrkiskfødte foreldre ligger langt over kvinner og menn med norskfødte foreldre når det gjelder å velge legeyrket, men altså ikke så høyt som kvinnene med foreldre fra India.