Fordi vi er maktesløse, uvitende og må kompensere for at vi ikke har oppnådd noe, er noen av svarene.

På tvers av tid og sted har mennesker dyrket, bedt til og ofret til guder eller mytologiske vesener. I jeger/sanker-kulturen har religion kommet til uttrykk i form av planter, dyr og steiner med sjel.

I verdens fjerneste avkroker har folk fått kontakt med ånder gjennom sjamaner og andre åndemanere. Men hvorfor trenger mennesker religion?

Det har en av våre lesere stusset over:
– Før den kristne troen trodde vikingene på guder i Valhall. Romerne trodde på Mars, Venus og så videre. Og så er det buddhisme, hinduisme, islam og andre religioner. Og egypterne trodde på solguden Ra. Hva er det som gjør at vi trenger religion?

Religion og tro er forskjellige ting
Først må vi ta for oss hva religion egentlig er.

En utbredt misforståelse er for eksempel at religion og tro er én og samme ting, forteller Caroline Schaffalitzky de Muckadell, som er religionsforsker ved Syddansk Universitet.

Religion er nemlig mer enn tro.

Tro er bare en del av de tankene og handlingene som, sammen med verdier, ritualer og gjenstander utgjør religion, forklarer de Muckadell.

– Å tro på julenissen og skrive brev til ham er ikke religion, fordi det ikke innebærer en idé om en større betydning, forteller hun.

På bakgrunn av sin egen forskning har de Muckadell kommet frem til at religion er et system av tanker og praksiser kjennetegnet av:

  1. Å ha med noe overnaturlig å gjøre.
  2. Å ha et visst rotfeste hos folk.
  3. Å ha betydning for de involvertes liv, handlinger og forståelse av verden.

Les hele saken