Hvor likestilte er egentlig kvinner og menn i Norge? Likestilling handler om at alle skal ha like rettigheter. Likevel står det i formålsparagrafen til Likestillingsloven at den spesielt skal fremme kvinners sak.

Stadig flere protesterer mot dette, og mener samfunnet må få øynene opp for at menn også blir diskriminert. Likestillingsminister Trine Skei Grande (V) innrømmer at politikerne kanskje ikke har sett menns problemer godt nok.

– Jeg tror vi må utvikle en ny politikk på mange av disse områdene. Mange av utfordringene menn blir satt ovenfor har vi ikke diskutert ut fra et kjønnsperspektiv, sier Grande til NRK.

Her er fem myter om likestilling i Norge: