Vigsleren i Human-Etisk Forbund og biskopen i Oslo skulle ønske flere gjorde som Kaisa og Robin Hansen Suckow.

Jeg klarer ikke å se det koselige i de patriarkalske ritualene. Om jeg hadde hatt muligheten, ville jeg ikke vært interessert i å bli fulgt opp kirkegulvet av min far. Jeg ville opplevd det som å bli gitt bort som en eiendel.

Kaisa Hansen Suckow (28) snakker engasjert om sitt eget bryllup. Etter 15 år som venner, giftet hun og Robin Hansen Suckow (29) seg på en øy utenfor Arendal sist sommer. Vielsen var humanistisk.

– Det var uaktuelt for oss å bli viet kristelig. Ingen av oss er religiøse, så for oss ble hele den kristen-patriarkalske greia vasete, fortsetter hun.

I den lukkede Facebook-gruppen «Den Selskapelige» vakte et innlegg om bryllup og feminisme stort engasjement. Over 200 kvinner delte hvilke bryllupstradisjoner de anså som problematiske i et feministisk perspektiv.