Kvinner velger oftere yrker med lavere lønn og jobber langt mer deltid enn menn. Men lønnsforskjellene minker noe, viser ferske tall fra SSB.

I 1998 var det samme tallet 83,6 prosent, og i 2008 var det 85 prosent. En vesentlig faktor som påvirker lønnsnivået, er arbeidstid. Nesten en av to kvinner jobber deltid, mens en av fire menn gjør det samme.

I deltidsstillinger tjener kvinner og menn nesten like mye, men forskjellene øker i heltidsstillinger. Gjennomsnittlig månedslønn for menn i heltidsstillinger er 52 320 kroner og for kvinner er den 46 520 kroner.