Det settes av nærmere 30 millioner kroner for å styrke det digitale bibliotektilbudet. Alle elever får fri tilgang til Nasjonalbibliotekets samling.

Folkebibliotekene får 1,1 millioner ekstra e-bøker til utlån. Elever og studenter får fri digital tilgang til hele Nasjonalbibliotekets samling.

Det er hovedpunktene i en digital krisepakke fra Nasjonalbiblioteket til landets folkebibliotek. Dette kommer både den vanlige bibliotekbruker og skoleelever og studenter til gode.

– Det står mellom ti og 20 millioner bøker innelåst i landets biblioteker. Det er ikke mulig å erstatte dette tilbudet digitalt, men via nett har Nasjonalbiblioteket den eneste infrastrukturen som kan gi et minimum av tilgang til bredden av norsk litteratur, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

– Vi har fått en rekke henvendelser fra bibliotek og brukere fra hele landet om dette, så det er ingen tvil om at det er et stort behov der ute.