I skandinavisk populærkultur handler det ofte om skyldfølelse. Menn fortrenger, mens kvinner er i likestillingsknipe.

– Skam handler om hva man er, mens skyld handler om noe man har gjort. Kulturer kjennetegnes av visse følelser. Skandinaver er svært tilbøyelige til å føle skyld.

Det sier Elisabeth Oxfeldt. Hun har nylig har avsluttet et forskningsprosjekt om de priveligertes vanskelige følelser. Forskerne kombinerer studier av film og litteratur, med forskning på utdanning, kjønn og samfunn.

Resultatene fra prosjektet støtter opp om at skandinaver har en spesiell hang til å føle skyld. Men forskerne ser også at følelser av skyld og skam kan nøres opp under.

Oxfeldt viser til forskning på hvordan skolen former vår kulturelle bevissthet. Operasjon Dagsverk er et eksempel.

– I undervisningsmateriellet står det at ungdommene ikke skal føle skyld for at de har dyre smarttelefoner og er født i Norge. De oppfordres til å «tenke litt større». Man vil ikke guilt trippe, men få ungdommene til å tenke på solidaritet.

– Likevel er det vanskelig å komme utenom skyld: når jeg har sagt du ikke skal føle deg skyldig, vil det likevel være effekten, sier Oxfeldt.

– I Aftenpostens Si:D-spalter skriver ungdom at de ikke tillater seg å ta sin egen depresjon på alvor, fordi de burde være lykkelige. Men det de kaller i-landsproblemer, er også problemer.