Plutselig ble hele verden rammet av en unntakstilstand. Fly ble satt på bakken, skoler og kafeer stengte. I tillegg mistet mange jobben. Hva var det som skjedde, og hva forteller covid-19-dramaet oss om globalisering?

Koronapandemien er en global krise: Den rammer mennesker over hele verden.

Vi er snart åtte milliarder, og de aller fleste av oss har hørt om sykdommen og har fått livene våre forandret av den. Den er en verdenshistorisk begivenhet som vil få konsekvenser for økonomi, politikk, identitet, kultur og mellommenneskelige relasjoner i lang tid. Trolig er denne krisen den mest betydningsfulle globale hendelsen siden annen verdenskrig, og ingen kan vite sikkert hva de langsiktige virkningene blir.

2: Covid-19 fra Kina til Chile

Det var sent i 2019 at det som viste seg å være et nytt koronavirus hadde begynt å spre seg i storbyen Wuhan i det sentrale Kina. De neste månedene spredte sykdommen, kjent som covid-19, seg eksplosivt og eksponentielt, altså ved fordobling. Tallene var beskjedne i begynnelsen, men snart var flere millioner mennesker smittet, og mange tusen var døde. De fleste smittede ble riktignok friske, men mange trengte behandling, og kapasiteten på sykehusene i flere land ble sprengt.