Viruskrisen har gitt et tilbakeslag for ideen om at et friest mulig varebytte på tvers av landegrenser er et gode for den økonomiske og sosiale utviklingen.

For eksempel viser en ny meningsmåling i Tyskland at flertallet der har endret syn. 58 prosent ser nå globalisering som en risiko, mens 38 prosent ser mulighetene. Det er bemerkelsesverdig i eksportnasjonen Tyskland, en av globaliseringens virkelige vinnere.

Én årsak til stemningsskiftet er at koronapandemien avdekket at det fantes kun små lagre av viktige medisiner og medisinsk utstyr i mange land samt vansker med å skaffe det som manglet.