Ungdom føler seg mer ensomme, mindre fornøyde og bruker over syv timer på nettet daglig i koronatiden: – De må betale en høy pris, sier forsker Petter Bae Brandtzæg.

Før koronakrisen var livet godt. I alle fall for 86 prosent av de spurte ungdommene i en ny undersøkelse fra forskningsinstituttet Sintef. Nå sier 37 prosent av ungdom mellom 16 og 25 år at de er misfornøyde med livet.

 DETTE VISER UNDERSØKELSEN:

 • Siden alt ble stengt i midten av mars, har de fleste ungdommer gått på skole hjemme. Nesten halvparten har vært mer med familien.
 • Mens 86 prosent av de spurte var fornøyde med livet før koronakrisen, er 37 prosent av de spurte misfornøyde med livet sitt nå. Blant dem over 25 år sier 46 prosent at de ikke er fornøyde.
 • De aller fleste har mindre kontakt med venner. Nesten alle de spurte har møtt noen de kjenner i løpet av den siste måneden. De fleste møter noen ukentlig.
 • De fleste er ikke bekymret for å bli smittet selv, men de bekymrer seg for at noen av de nærmeste skal bli smittet.
 • De fleste har følt seg nedfor og frustrert på grunn av de sosiale restriksjonene minst én gang. Én av fire føler seg ensomme flere ganger i uken. Over halvparten har følt seg mer ensom i koronatiden enn før.
 • Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og Institutt for medier og kommunikasjon ved universitetet i Oslo (UiO). Den er finansiert av Forskningsrådet og gjennomført med hjelp av Ipsos.
 • 734 ungdommer i alderen 16–26 år ble intervjuet den første uken i mai.

FAKTA: SLIK BRUKER UNGE INTERNETT I KORONATIDEN:

 • I snitt bruker de spurte ungdommene internett 7,4 timer om dagen. De fleste bruker mellom fem og ni timer.
 • Godt over to tredjedeler av de spurte sier at sosiale medier i stor grad har vært til hjelp. Over en tredjedel av de spurte har det gøy med andre.
 • Snapchat og Instagram er de sosiale mediene som er mest brukt.
 • Det er forskjell på jenter og gutter. Jentene bruker mer tid på videosamtaler, guttene bruker tid på gaming.
 • Positive sider: De fleste sier at de får nyttig informasjon, støtte og hjelp til å forstå situasjonen bedre. De får også utløp for kreativitet og anledning til å se filmer og serier.
 • Negative sider: Nesten halvparten av de spurte deler ikke problemene sine på nettet. Mye skjermtid gjør at flere mister døgnrytmen, utsetter ting, mister konsentrasjonen og får fysiske smerter i hode, rygg og øyne.

 

Les hele saken i aftenposten