Trenger mennesket egentlig noe mer enn internett?

Det har blitt spøkt med at internett er ungdommers og nerders mest grunnleggende behov. Det er kanskje nærmere sannheten enn vi tror? Den amerikanske psykologen Abraham Maslow lanserte i 1943 sin behovsteori, med de grunnleggende menneskelige behov illustrert i en pyramide. Teorien beskriver hvordan vi søker å dekke behov i en viss rekkefølge. Nederste nivå representerer fysiologiske behov – sult og tørst, deretter kommer behov for trygghet, så sosiale behov, behov for anerkjennelse og respekt – og til sist selvrealiseringsbehovet. Behovene oppstår når likevekten forstyrres, og mangler i tilværelsen fungerer som drivkrefter for å dekke våre behov: Er vi sultne og tørste, er det mat og drikke vi jakter på.

Behovspyramiden