Holdningene til innvandrere og integrering er svært stabile over tid, viser nye tall. Men på ett område har det skjedd en stor endring.

«Diskriminering av innvandre forekommer».

Når befolkningen i Norge blir bedt om å ta stilling til påstanden, svarer tilsammen 84 prosent at det «i noen grad» eller «i stor grad» skjer. Det er en stor økning på ganske få år, viser nye tall, gjengitt i det såkalte integreringsbarometeret.

Spesielt stor er økningen for dem som mener at det «i stor grad» skjer: Fra 9 til 32 prosent.

Det er spesielt de yngste i befolkningen som trekker andelen opp. Jo eldre folk er, dess mindre grad mener de diskriminering forekommer, påpeker forskerne.

Større bevissthet nå
– Jeg har ikke opplevd diskriminering selv, men en venninne av meg fikk ikke jobb en gang på grunn av hudfargen, sier Iman Qaisar (17), som selv deltok i den store antirastiske demonstrasjonen i Oslo for en uke siden.

– Jeg bor på Haugenstua, og der har jeg sett at det er grupper av folk som kan si stygge ting til andre folk, men har heldigvis ikke opplevd noe selv, legger venninnen Isabella Fuentes til (17).

– Selv om vi ikke har opplevd noe slikt, så er det folk som blir utsatt for diskriminering og rasisme både i Norge og i andre land. Jeg blir irritert og lei meg når jeg hører om dem som blir utsatt for det, sier Aleyna Cifci (19).