Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Ved å sammenlikne befolkningspyramider over tid kan man se hvordan en befolkning har endret seg ved å for eksempel få færre barn eller leve lenger. I Norge kan man følge befolkningen fra 1846 frem til i dag.

En befolkningspyramide er en grafisk fremstilling av alder- og kjønnsstrukturen til befolkningen, som viser antall kvinner og menn ved de ulike alderstrinnene. Befolkningspyramiden er i konstant endring, og endres blant annet av hvor mange som fødes, hvor lenge vi lever og hvor mange som flytter inn og ut av landet.

Årsaker til at pyramiden endrer fasong
Historisk har blant annet økonomiske kriser, krig, migrasjon og sykdom endret fasongen på befolkningspyramiden. Det er blant annet fordi mange i enkelte aldersgrupper kan ha flyttet, mistet livet eller at mange venter med å få barn i usikre tider.

Befolkningspyramiden visualiserer en rekke interessante fakta om befolkningen. I 2019 ble det for eksempel født flere menn enn kvinner, ca. 107 gutter per 100 jenter. Det er også flere menn som innvandrer til Norge. Dette gjør at det frem til aldersgruppen 70-74 år er flere menn enn kvinner i befolkningen. Derimot lever kvinner lengst, og i de høyeste alderstrinnene er det flere kvinner enn menn.


statistikk
Statistikk pr. 14. juli 2020