Forsøk på å påvirke folks meninger og oppfatninger ved hjelp av sosiale medier har gått fra å være en mulighet til en dagligdags hendelse, hevder forsker Arild Bergh.

– Sosiale medier gir direkte tilgang til brukere over hele verden. Denne infrastrukturen kan misbrukes. Sosiale medier er på mange måter blitt et våpen, sier forsker Arild Bergh ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

I vår publiserte FFI rapporten Påvirkningsoperasjoner i sosiale medier – oversikt og utfordringer. Her beskriver Bergh hvordan stater bruker sosiale medier for å prøve å påvirke befolkningen i andre land.

Rapporten tar for seg teknologien og mekanismene som gjør det mulig å gjennomføre slike operasjoner.

Desinformasjon om koronapandemien
Ifølge Bergh kan en påvirkningsoperasjon i sosiale medier defineres som koordinerte forsøk på å endre meninger og oppfatninger av virkeligheten hos mennesker og grupper uten å tilkjennegi hvem som står bak.

– En påvirkningsaksjon forsøker ofte å forsterke allerede eksisterende motsetninger og konflikter i samfunnet, eller den sprer feilinformasjon for å skape usikkerhet og forvirring, sier han.