Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må sammenliknes, og forskjeller, sammenhenger og tendenser må beskrives og tolkes.

Siden 2003 har Statistisk sentralbyrå gitt ut statistikk i kortform. Dette er Norge presenterer tall fra en rekke områder og prøver å gi et overblikk over det norske samfunnet og utviklingen over tid.

Selv om koronapandemien har preget året 2020, vil ikke de mer langsiktige konsekvensene for samfunnet av nedstenging, permitteringer og reiserestriksjoner vises i statistikken før vi får tall for hele året 2020. Vi har likevel prøvd å si noe om situasjonen i første halvår der det er naturlig, men hvilken vei utviklingen går, blir først tydelig i senere utgaver av Dette er Norge.