Cyberangrepet på Stortinget viser oss det grunnleggende dilemmaet i møte med ny teknologi: Å balansere nytteverdi og risiko for skade.

Det åpne, digitaliserte samfunnet er sårbart. Årlige skader og tap på grunn av cyberkriminalitet anslås pr. 2021 å utgjøre svimlende 6.000 milliarder dollar. I tillegg påfører nettkriminelle enkeltpersoner og samfunn skader som ikke kan måles i penger.

Cyberangrepet på Stortinget er et av mange. Norsk Hydro ble utsatt for et tilsvarende angrep i 2019. Angrepet kostet bedriften 450 millioner. Norfund tapte tidligere i år 100 millioner gjennom en avansert digital svindel.

Det er viktig at slike erfaringer deles. Organisasjonene fortjener ros for å gjøre det, for mørketallene er store, og deling av kunnskap er avgjørende for å forebygge og håndtere risiko. Utvikling av ny teknologi er også en del av svaret på cybertrusler, men ingen digital brannmur kan beskytte oss 100 prosent. Mennesker gjør feilvurderinger, og vi gjør flere når vi mangler kunnskap. Risiko må håndteres i enkeltvirksomheter og i samfunnet som helhet.

Les hele saken