Tre fjerdedeler av verdens befolkning bodde i 2017 i land hvor BNP og konsum per innbygger lå under verdensgjennomsnittet. Totalt seks land stod samlet for halvparten av den globale produksjonen, målt ved prisnivåjustert BNP.

Dette går frem av den siste publiserte rapporten fra International Comparison Program (ICP). ICP er et verdensomspennende statistikksamarbeid som kartlegger prisnivået i deltakerlandene. I 2017 deltok 176 økonomier fordelt på 7 regioner. Hensikten med denne kartleggingen er først og fremst å gi et mest mulig riktig og sammenlignbart bilde av størrelsen på landenes økonomi, og av BNP og konsum per innbygger, som er mye brukt som mål på levestandard. ICP-tallene vi refererer til i denne artikkelen, er dermed justert for prisnivåforskjeller.

BNP: Kina og USA på delt topp-plassering

I 2017 var prisnivåjustert globalt bruttonasjonalprodukt (BNP) 119 547 milliarder dollar. Kina og USA var de to største økonomiene, begge med BNP like under 20 000 milliarder dollar. Dermed utgjorde de to landene samlet en tredjedel av verdens totale BNP. India var den tredje største økonomien i verden med BNP på 8051 milliarder dollar. Seks økonomier bidro samlet sett til halvparten av globalt BNP, mens 19 økonomier utgjorde tre fjerdedeler av verdensøkonomien. Norges andel av global produksjon var på 0,3 prosent.

Les hele saken på SSB