Home Authors Posts by mikweb

mikweb

714 POSTS 0 COMMENTS

Sosial atferd

Kompetansemål: definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd "Det vi kaller sosial atferd, er atferd som direkte eller indirekte er påvirket av...

Hjernevask – video

Populærvitenskap om biologi og samfunn med programleder Harald Eia. Serien ble sendt på NRK1 våren 2010 og skapte stor debatt.

Klimaendringer: Virkninger, tilpasning og sårbarhet

Den andre filmen om FNs klimapanels 5. hovedrapport handler om virkninger, tilpasning og sårbarhet. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget...

Tenkere og tenkemåter

KOMPETANSEMÅL: GJØRE REDE FOR TENKEMÅTER I SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI OG BRUKE DEM TIL Å FORKLARE SOSIALE SAMMENHENGER Sosiologi er et samfunnsvitenskapelig fag. Et mangfold av definisjoner har blitt foreslått...

Samfunnsoppfatninger og tenkemåter

KOMPETANSEMÅL: GJØRE REDE FOR TENKEMÅTER I SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI OG BRUKE DEM TIL Å FORKLARE SOSIALE SAMMENHENGER To ulike måter å se på årsak/virkning individorientering og systemorientering: Individorientert...

Goder makt og fordeling

Fra læreboka mangfold: Vi kan definere goder som noe som vi ønsker å oppnå eller få, og som vi ønsker å beholde. Ofte er det enighet...

Sosial mobilitet

En enkel definisjon av sosial mobilitet er: «Menneskers bevegelse opp eller ned i en sosial rangstige”. Vi har hatt en økende tendens til sosial mobilitet i...

Sosial ulikhet – lagdeling og klasser

Likhetsidealer har lenge stått sterkt i Norge.  Vi liker derfor å omtale Norge som et egalitært(likeverdig) samfunn. Norge regnes som et av verdens beste...

Økonomisk, kulturell og sosial kapital

Begrepet kapital er vi vant til å forbinde med penger og materielle verdier. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu var svært opptatt av maktrelasjoner i...