Home Authors Posts by mikweb

mikweb

753 POSTS 0 COMMENTS

Russefeiringen – utskjelt og elsket overgangsritual

Det er et sikkert vårtegn at mange klager på russen. Samtidig kan russefeiringen fortelle noe om samfunnsutviklingen generelt, den kan ses på som et...

Slik rangerer de hverandre sosialt i Stavanger

Jobb, inntekt og fint hus bestemmer hvor stavangerfolk havner i samfunnshierarkiet. Etter 40 år med velstandsvekst og høy sosial mobilitet i Stavanger kan det være god...

Ikke glem guttegjengen på hjørnet

Integrering. Skal vi forhindre svenske tilstander, må minoritetsguttene tas på alvor. «Legg fra deg balltreet. Slik gjør vi ikke i Norge». En gutt, født og...

Store sosiale forskjeller blant unge

Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status. Det går frem av nye analyser fra Ungdata-undersøkelsen. –...

Hjernevask med Harald Eia

Populærvitenskap om biologi og samfunn med programleder Harald Eia. Serien ble sendt på NRK1 våren 2010 og skapte stor debatt. Du kan ikke holde...

Metodeprosjekt – spørreundersøkelse

Faser i prosjektet: Gruppedannelse Bestemme/lage problemstilling Lage hypoteser Gå igjennom/finne sekundærdata/få oversikt over temaet/problemstillingen Lage spørreskjema basert på hypotesene Samle inn primærdata Kommentere og...

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser den mest brukte metoden for å samle inn data om individer i samfunnsvitenskapene, og vi møter daglig eksempler på slike undersøkelser i massemedia....

Begreper – metode

Metode: En beskrivelse av ulike fremgangsmåter ved en undersøkelser. Den fremgangsmåten man bruker for å samle inn empirien, f. eks spørreskjema, intervju eller observasjon. Empiri: Det utsnittet av...

Metode

Kompetansemål - gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet - gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørrsmål...

Sosial atferd

Kompetansemål: definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd "Det vi kaller sosial atferd, er atferd som direkte eller indirekte er påvirket av...