Home Authors Posts by mikweb

mikweb

680 POSTS 0 COMMENTS

IT1 termin 2

Uke 1-2: Planlegging og brukergrensesnitt Bloggsider: Brukergrensesnitt Nettstruktur og brukeropplevelser Læreboka: 11 Planlegging og brukergrensesnitt 1 uke Kodevalidering Markup Validation Service Uke:3: PHP Bloggsider: PHP Læreboka: 10 PHP...

Periodeplan: Termin 2

Uke 1 og 2: Religion og samfunnsfag Kapittel 7: Religion og samfunnsfag Læreboka: side 150 – 163 Tirsdag 10. januar: Pararbeid: 'Kort presentasjon: Religion og samfunn' ...

Nettoppgave: Jobben min i framtida?

Vet du hva du skal bli når du blir voksen? Denne oppgaven går ut på å finne ut mest mulig om et yrke du...

Termin 2: 1STE

Uke 1 og 2: Onsdag 4 og 11 januar - torsdag 12. januar Kapittel 5: Arbeidsliv Hvorfor jobbe? Arbeidsledighet Arbeidsmarkedet i dag Rettigheter og arbeidsforhold ...

Norske blogger

| Dust of daylight | Popklikk | The Wilhelmsens | | Gaffa | Musikknyheter |

The Social Network

The Social Network viser hvordan det fenomenalt suksessrike nettstedet som åpnet for sosial nettverksbygging ble til - Facebook. Etter å ha mistet kjæresten, kastet dataprogrammerer...

Forslag til årsplan It 1

Kapitler Tidsbruk Kommentar 2 Fra 0 og 1 til tekst, lyd og bilde 2 uker Et alternativ er å spare disse kapitlene til elevene kan litt HTML og CSS,...

Forslag til årsplan i samfunnsfag 2016-17 detaljert

Forslag til årsplan samfunnsfag med bruk av Delta! 2016-17 (detaljert versjon) Uke/ hendelse Kompetansemål Skoleaktiviteter Hjemmearbeid Time 1 Time 2 Time 3 34 definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å...

Forslag til årsplan i samfunnsfag 2016-17

Vurderingsoversikt, termin 1: Fagsamtale (individ og samfunn), uke 38 Presentasjon eller fagartikkel om selvvalgt yrke, uke 47 (kan gjøres obligatorisk skriftlig ved ønske om...

Forslag til årsplan i Sosiologi

Kapittel Tidsbruk Dato Kompetansemål 1 Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter 2 uker gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger definere begrepet sosial atferd...