Home Authors Posts by mikweb

mikweb

787 POSTS 0 COMMENTS

Makt

KOMPETANSEMÅL: DEFINERE BEGREPET MAKT OG GI EKSEMPLER PÅ HVORDAN MAKT BLIR BRUKT I VERDENSSAMFUNNET Makt er et sentralt begrep i internasjonale forhold – både når det...

Fattigdom

Kompetansemål: gjøre greie for årsaker til at noen land er fattige og noen rike og drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verden Fattigdom er mer...

Norge i verden

Norge er medlem av mange internasjonale organisasjoner – både regionale og globale, og mye av norsk utenrikspolitikk styres av samarbeidet innenfor disse organisasjonene. Viktige...

EU – samarbeid i Europa

KOMPETANSEMÅL: GJØRE GREIE FOR EU SINE MÅL OG STYRINGSORGANER OG DISKUTERE NORGE SITT FORHOLD TIL EU Samarbeidet med EU har innvirkninger på store deler av norsk...

Globalisering

Kompetansemål: forklare omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering Globalisering handler om flyt av varer, penger, informasjon, kommunikasjon, teknologi, mennesker, ideer og kulturuttrykk på tvers...

FN – samarbeid for fred

Kompetansemål: finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre De fleste stater ser verdien av å...

Por Favor – Brett Dennen

Since making his debut in 2004, Brett Dennen's amiable folk-pop has earned him a loyal following and placed him among some of the previous...

Mudcrutch: 2 « American Songwriter

The unassumingly titled 2 is proof that even Tom Petty’s modest side projects are better than many acts at their best. Kilde: Mudcrutch: 2 «...

The Party by Andy Shauf | Album Review | The Line...

The young Canadian crooner invites a host of characters to the party for his first major-signing with ANTI-. Kilde: The Party by Andy Shauf |...

Kulturell globalisering

Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags «global kultur», et stadig større sett av referanser som mennesker i alle verdens land forholder seg...