Home Authors Posts by mikweb

mikweb

802 POSTS 0 COMMENTS

FN – samarbeid for fred

Kompetansemål: finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre De fleste stater ser verdien av å...

Por Favor – Brett Dennen

Since making his debut in 2004, Brett Dennen's amiable folk-pop has earned him a loyal following and placed him among some of the previous...

Mudcrutch: 2 « American Songwriter

The unassumingly titled 2 is proof that even Tom Petty’s modest side projects are better than many acts at their best. Kilde: Mudcrutch: 2 «...

The Party by Andy Shauf | Album Review | The Line...

The young Canadian crooner invites a host of characters to the party for his first major-signing with ANTI-. Kilde: The Party by Andy Shauf |...

Kulturell globalisering

Kulturell globalisering handler om fremveksten av en slags «global kultur», et stadig større sett av referanser som mennesker i alle verdens land forholder seg...

Modernitet

Sammendrag fra læreboka Folk : "Vår type samfunn er moderne. Moderniteten oppsto i Europa og Nord-Amerika på 1700-tallet, men har røtter tilbake til renessansen i...

Kulturell variasjon

Alle folkeslag har mye felles: Alle har språk, religion, bordmanerer, normer for barneoppdragelse, ekteskapsregler, gravskikker osv. Slik kan vi si at kultur både samler...

Regnskap

Kompetansemål: trekkje ut hovudlinene i resultat- og balanserekneskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy Regnskapet til bedriften forteller oss hvor mye penger bedriften har...

Etablere bedrift

Kompetansemål: vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap De som vil etablere egen bedrift,...

Etikk i arbeidslivet

Kompetansemål: diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet Norske bedrifter har mange lover og regler som de må forholde seg til. Men hva mener vi egentlig...