Home Authors Posts by mikweb

mikweb

787 POSTS 0 COMMENTS

Integrasjon og avvik

Kompetansemål: diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik Prezi Vi har mange sosiale identiteter  og mange slags fellesskap. Sosial integrasjon handler...

Skolen som sosialt system

Sosiologi og sosialantropologi handler mye om å studere sosiale systemer på ulike nivåer. Du er selv deltaker i flere ulike sosiale systemer, blant annet...

Sosialt system – struktur

Kompetansemål: - definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal...

Nye medier – sosiale medier

Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Nye medier står i et motsetningsforhold til «gamle medier», som...

Kommunikasjon og påvirkning

Kompetansemål: eleven skal kunne - drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen - gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre...

Identitet

Identitet brukes her for å beskrive hvordan en person opplever seg selv i en gitt situasjon. Identitet kan også brukes om ytre og varige kjennetegn...

Tastaturets hemmeligheter

Vet du hva alle tastene på tastaturet gjør? Her får du svaret – også de mystiske tastene som aldri brukes. Du får også tips om...

Andy Shauf paints a patchwork of perspectives in The Party, his...

It was of some surprise to learn that the third record from Canadian crooner Andy Shauf was to be based on a party. It...

Flere begreper

Spørsmålet om hva som former oss til det vi er, har opptatt både filosofer, sosiologer og menigmann. Et velkjent, men ikke særlig presist svar,...

Sosialisering

Kompetansemål: - definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer Sosialisering – en livslang prosess Mennesket er både et...