Home Authors Posts by mikweb

mikweb

845 POSTS 0 COMMENTS

Sosial mobilitet

En enkel definisjon av sosial mobilitet er: «Menneskers bevegelse opp eller ned i en sosial rangstige”. Vi har hatt en økende tendens til sosial mobilitet i...

Sosial ulikhet – lagdeling og klasser

Likhetsidealer har lenge stått sterkt i Norge.  Vi liker derfor å omtale Norge som et egalitært(likeverdig) samfunn. Norge regnes som et av verdens beste...

Økonomisk, kulturell og sosial kapital

Begrepet kapital er vi vant til å forbinde med penger og materielle verdier. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu var svært opptatt av maktrelasjoner i...

Likhet og ulikhet

KOMPETANSEMÅL: – FINNE FRAM TIL, BEARBEIDE OG PRESENTERE INFORMASJON OM FORDELINGEN AV GODER I NORGE – GJØRE REDE FOR PRINSIPPER FOR FORDELING AV GODER OG DISKUTERE HVORDAN...

Makt

Kompetansemål: - gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet - forklare hvordan politiske ideologier behandler...

Periodeplan 2016-17 – samfunnsfag

UKE 34: Introduksjon av faget Presentasjon av faget, boka, kompetansemål og blogg - Arbeidsrutiner og gjennomføring - Bruk av digitale plattformer: Skoleportalen - Onedrive - Onenote Kapittel 3: Du og samfunnet I dette kapitlet...

Periodeplan i sosiologi 2016-17

 UKE 34: Introduksjon av faget. Presentasjon  av faget, læreboka, kompetansemål og bloggen. Gjennomføring og bruk av digitale plattformer - Skoleportalen/Onedrive og OneNote. Innledning/video – et...

Begreper og teorier i faget

(Definitions and theories for Social science.) Hvorfor lære samfunnskunnskap?: Why learn social science? Sosialt fenomen; Fenomen betyr egentlig det som viser seg. Sosiale fenomener er menneskeskapte situasjoner eller...

Fagartikkel om internasjonale forhold

Du skal skrive en drøftende fagartikkel der du bruker fagbegreper og varierte kilder. Denne oppgaven dekker følgende kompetasemål fra utforskeren: formulere en aktuell samfunnsfaglig...

Fra tema til problemstilling

Først og fremst er en godt formulert problemstilling et hjelpemiddel til å avgrense oppgaven og finne riktig informasjon.  En problemstilling tar som regel utgangspunkt i et tema...