Home Authors Posts by mikweb

mikweb

911 POSTS 0 COMMENTS

Verdien av arbeid og arbeidsmiljø

Kompetansemål: Reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø Arbeid er en svært viktig del av livet. De fleste arbeider...

Arbeidsledighet

Kompetansemål: gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar å redusere arbeidsløysa på I tillegg til at arbeidsledighet er problematisk for den enkelte, er...

Arbeidsmarkedet i dag

Kompetansemål: bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag Definisjon av begrepet 'arbeidsmarked': Ordet «marked» viser til...

Klimaendringer og konsekvenser for samfunnet. Hvordan kan du bidra?

I dette undervisningsopplegget vil dere lære at klimaendringene er et globalt problem og dere får innsikt i hvordan FN arbeider for å løse klimaproblemene. I...

Levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling

Hva er sammenhengen mellom levestandard, livskvalitet, lykke og økonomisk vekst? Og er det mulig å oppnå slike verdier innenfor en bærekraftig utvikling? Først noen definisjoner...

Globalis

Globalis er et interaktivt verdensatlas som drives av FN-sambandet. På siden finner du blant annet statistikk, landinformasjon, satelittbilder, verdenskart. Kildene er i hovedsak ulike...

De politiske partiene i Norge

Kompetansemål: analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge Når vi går til valg gir vi stemmen vår til et politisk parti. Alle partier...

Påvirkningskanaler

Kompetansemål: utforske og diskutere hvordan enn kan være med på og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike påvirkningkanaler. Det finnes fire viktige kanaler for...

Valg og valgordning

I Norge avholdes valg annethvert år, vekselvis mellom lokalvalg og stortingsvalg/sametingvalg, noe som gir valgperioder på 4 år. Valgordningen ved Stortingsvalg har siden 1953 tatt utgangspunkt i...

Makt, etnisitet og sosioøkonomiske forhold

Kompetansemål: Diskutere hvordan makt og innflytelse kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold. Makt er evnen (veien) til å nå sine mål, om så...