Arbeids og næringsliv

Home Samfunnsfag Arbeids og næringsliv

Lønnsoppgjørsfrist i dag for nær 700.000 nordmenn

Ved midnatt går fristen ut for de som forhandler lønna til ansatte ved skoler, sykehus, stat, kommune.

Om det ikke blir enighet, må partene møte til mekling hos Riksmekleren. En eventuell streik starter først om en snau måned, fredag 24. mai.

I dag jobber det 491.000 ansatte i forskjellige virksomheter i kommunene. Dette er inkludert omkring 50.000 i Oslo kommune som er et eget forhandlingsområde.

I tillegg er omkring 165.000 ansatte i staten i full gang med sine lønnsforhandlinger. Motparten i statlig sektor er arbeidsgiverforeningen Spekter.

Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker

4. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2018 for de fleste aller yrker. Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en vekst på vel 1.300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent.

Det er handels- og skipsmeglere som kom på andreplass med en årslønn på 1.320.000 kroner. Fjorårets lønnsvinner, ledere i gass- og oljeutvinning, faller ned på en andreplass med en årslønn på 1.284.360 kroner.

Aller nederst finner vi i år som i fjor hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som nå nøye seg med 307.000 kroner i året.

Lønnen omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

Robotalderen kan bli langt bedre enn fryktet

Det er ikke gitt at fremtidens store utfordring er en mangel på jobber. Kanskje blir det heller mangel på arbeidskraft.

Advarslene har vært mange: Kunstig intelligens, automatisering og roboter vil revolusjonere arbeidsmarkedet og gjøre svært mange jobber overflødige. I verste fall blir resultatet massearbeidsledighet.

Under Verdens økonomiske forum i Davos har temaet stått høyt på agendaen i årevis. Flere har uttrykt stor bekymring for at jobbene som forsvinner, ikke vil bli erstattet av nye i det alpeeliten kaller «Den fjerde industrielle revolusjon».

– Denne gangen handler det ikke om å gjøre mennesker mer produktive, men om å kvitte seg fullstendig med dem, uttalte historiker Niall Ferguson til Aftenposten for fire år siden.

Også i år sto fremtidens arbeidsmarked sentralt, og budskapet var stort sett det samme i de mange seminarene: Revolusjonen skjer nå, og utviklingen går raskere enn noensinne. Det er bare å spenne sikkerhetsbeltet. Dette kan bli røft.

Arbeidstilsynet grep inn overfor Gjøvikbedrift: Lønnet overtid som vanlig arbeidstid

LOs sommerpatrulje hevdet å ha avdekket alvorlige arbeidsforhold for ungdom ved en Gjøvik-bedrift i sommer. Nå har Arbeidstilsynet gitt daglig leder pålegg om overtidsbetaling og utarbeidelse av arbeidsplan.

Datatilsynet har også opprettet en klagesak som er under behandling, fordi ansatte reagerte på kameraovervåking. OA ba om innsyn i Arbeidstilsynets rapport etter tilsynet. I
rapporten slår Arbeidstilsynet slår fast at bedriften ikke har utbetalt overtidstillegg på minimum 40 prosent slik arbeidsmiljøloven krever.

Virksomheten har heller ikke utarbeidet vaktlister/arbeidsplan i henhold til lovens bestemmelser. Arbeidsplanen skal vise hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide.

FN-rapport: Fremtidens arbeidsliv krever et samfunn som sikrer læring livet ut

Verdenskommisjonen for fremtidens arbeidsliv lanserte i dag sin sluttrapport. Tidligere NHO-leder Kristin Skogen Lund har vært blant medlemmene i kommisjonen, som ble etablert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i anledning ILOs 100-årsjubileum i år.

Tilgang til utdanning for å sikre tilgang til arbeidslivet står sentralt i den nye ILO-rapporten som ble publisert i dag.

4 av 10 arbeidere i utviklingsland lever i ekstrem fattigdom, ifølge ny ILO-rapport

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) publiserte 22. januar statusrapporten for det globale arbeidslivet. ILO tror verden kommer til å se fortsatt høy arbeidsledighet og usikre jobber for mange i 2018.

Rapporten viser at over 114 millioner av de som er i arbeid i utviklingsland har en inntekt under 1,9 dollar per dag i 2018, noe som betyr at de defineres som ekstremt fattige. Dette utgjør hele 40 prosent av de ansatte i disse landene.

Fremtidsyrkene: Disse utdanningene sikrer deg jobb

Her er listen over ungdommens smarteste yrkesvalg. Fremtidens arbeidsmarked er vanskelig å spå. Men i takt med digitalisering og effektivisering er det naivt å tro at behovet vil være det samme som i dag. Hvordan kan man som ung forberede seg best mulig?

136.000 jobber er tatt av digitaliseringen
Nylig slo NHO-rapporten «Nye jobber i Norge foran den digitale revolusjonen» fast at 136.000 jobber er tatt av digitaliseringen i Norge på fem år. Stefan Følster, som står bak rapporten, understreker at det er et stort behov for personer med teknisk kompetanse – både nå og i fremtiden.

– Enda viktigere å få frem er imidlertid at det er en stor etterspørsel etter folk som både kan ett yrke og i tillegg har digital kompetanse for å drive digitaliseringen videre på sitt felt. Dette er spesielt viktig i det lange løp, hvor datamaskiner og roboter blir bedre enn de fleste på det meste.

Tjenesteytende yrker
– Grovt sagt vil det i de tjenesteytende næringene være størst behov for å sysselsette flere, mens sysselsettingen innenfor industri- og oljevirksomhet kommer til å gå tilbake, sier arbeidsmarkedsforsker Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Og når vi snakker tjenesteytende næringer: Særlig etter yrker innenfor helse og omsorg vil etterspørselen vokse klart. Det er ifølge Stølen både på grunn av aldringen i befolkningen, men også fordi vi vil bruke mer av midlene våre til å etterspørre personlig oppfølging.

Vi har verdensrekord i uføretrygd

Ingen er uenige i målet. Men hva skal egentlig til for å få flere inn i arbeidslivet?

HO-konferansen handlet om det. Den nye regjeringen snakker om det. Arbeidsministeren har satt ned et nytt utvalg som skal finne svarene: Hvordan få flere som står utenfor, i jobb? Hvor mange det dreier seg om, kommer an på hvordan man teller. Men alle er enige om at unge med psykiske problemer, innvandrere – spesielt kvinner fra enkelte regioner, funksjonshemmede og folk med kroniske lidelser sliter.

Aftenposten
A-magasinet

Dette tallet på arbeidsledighet i Norge har du aldri sett før

TV 2 har forsøkt å finne ut hvor mange som er arbeidsledige her i landet. Vi fant 223.165. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 7,8 prosent.

I Norge har vi tre ulike tall som viser hvor mange som er arbeidsledige. Ifølge NAV var det i desember registrert 2,8 prosent helt ledige arbeidssøkere. Det utgjør 78.556 personer.

Summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak, var ifølge NAV på 3,6 prosent.

I tillegg publiserer SSB sine tall. Den siste målingen viser en ledighet på 4,9 prosent.

23.01.2017 – Les saken og se videoen


Årsaker til ulike tall på arbeidsledighet

Roboten Tord redder arbeidsplasser

Kværner i Verdal lar roboter bygge stadig mer av de store oljeplattformene. Det synes de ansatte er helt utmerket, fordi det sikrer jobbene deres.

Dersom det kan gjøre arbeidsmiljøet bedre og sikre jobbene, så er det jo en vinn-vinn-situasjon det her, sier Terje Formo, som på Kværner i Verdal er Mr. Robotisering.
Typisk trøndersk novembervær ligger som en rå, kald hånd over det 650 mål store industriområdet mot fjorden. Selv solen synes det er for grått og trist til mer enn å titte frem denne morgenen, der vi står i kø for å få på oss oransje kjeledresser.