Bærekraftig utvikling

Home Internasjonale forhold Bærekraftig utvikling

Tvinger fylkene til å vurdere klimakrise

Takket være en underskriftskampanje må flesteparten av landets fylkesting nå ta stilling til om de skal erklære fylkeskommunal klimakrise.

Det britiske parlamentet erklærte nylig nasjonal klimakrise. Irland har gjort det samme, og lignende erklæringer har også kommet i Sveits og Canada.

Nyheten har beveget miljøbevegelsen her hjemme til å kreve det samme av Stortinget og lokale styresmakter.

Denne uken lanserte den frivillige miljøorganisasjonen World Saving Hustle en kampanje for at alle fylker i Norge skal erklære klimakrise.

– Vi trengte 500 underskrifter per fylke for at fylkestinget må ta stilling til det, og var veldig sikre på at dette er noe folket har ventet på, sier leder, Martin Skadal.

FNs naturpanel: Menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter

Bevisene er krystallklare: naturen er i trøbbel. Derfor er vi i trøbbel, sa Naturpanelets Sandra Díaz da organisasjonens første Global Assessment Report ble presentert i Paris mandag 6. mai.

FNs naturpanel, etter modell av FNs klimapanel, ble opprettet avFNs miljøprogram i 2012. Dette er den første hovedrapporten fra Naturpanelet, og den første mellomstatlige globale rapporten om artsmangfold.

– Over 2000 arter er utrydningstruet i Norge, og også her er hovedgrunnen endret arealbruk. Det er ikke nok å bevilge penger til å redde regnskogen i andre land – regjeringen må jobbe mye mer med å sikre artsmangfoldet også her hjemme om vi skal nå FNs bærekraftsmål, sier Anne Cathrine da Silva, FN-sambandets generalsekretær.

Rapporten fra FNs naturpanel er en gjennomgang av endringer over de siste femti år, basert på 15 000 akademiske kilder og rapporter fra ursamfunn over hele verden, og rangerer truslene mot artsmangfoldet.

Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

Definisjon: bærekraftig utvikling

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv. Samtidig legger den vekt på at det finnes grenser for hva naturen kan levere i dag uten at det går utover hva den kan levere i framtiden. Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987) Les mer her


FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.


En ressursbank av læringsaktiviteter for undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Hvorfor er klær så billige? – En film om bærekraftig forbruk
En kort og enkel innføring i klesindustrien og dens påvirkning på økonomi, sosiale forhold, klima og miljø. Filmen er produsert av Animaskin, og er en del av FN-sambandets tverrfaglige undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling og bærekraftsmålene. >>>>