video

Home Samfunnsfag video

Informasjonsfilm om valg

Denne filmen forteller deg hvordan du skal gå frem for å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Her får du svar på hvor, når og hvordan du kan stemme, hvordan forhåndsstemming fungerer og hvordan du kan stemme fra utlandet. Du finner filmen på andre språk påhttps://www.regjeringen.no/infofilm Alt du trenger å vite om valget finner du på valgportalen https://www.valg.no

Eksamen i samfunnsfag

Se eksempler på gjennomføring av eksamen i Samfunnsfag, og hva som må til for å oppnå karakteren du er ute etter.

Klimaendringer: Virkninger, tilpasning og sårbarhet

Den andre filmen om FNs klimapanels 5. hovedrapport handler om virkninger, tilpasning og sårbarhet. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.

Klimaendringer 2014: Virkninger, tilpasning og sårbarhet from Kunnskapsfilm on Vimeo.