Sider

KOMPETANSEMÅL

Digital samtid Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr. Videre dreier det seg...

Digital mappe og nettskyen

Før har elevene presentert arbeidet sitt i en digital mappe på nettet. Dette har vært oppgaver, prosjekter og diverse nettsider. I år bruker vi  OneNote til...

LÆREBOKA

Aschehougs læreverk IT1 Informasjonsteknologi 1 På elevnettstedet finner du også mye annet innhold, som kodeeksempler, oppgaveløsninger og supplerende teoristoff. Undervisningsvideoer til læreverket. De er sortert etter kapitlene...

IT1 termin 2

Uke 1-2: Planlegging og brukergrensesnitt Bloggsider: Brukergrensesnitt Nettstruktur og brukeropplevelser Læreboka: 11 Planlegging og brukergrensesnitt 1 uke Kodevalidering Markup Validation Service Uke:3: PHP Bloggsider: PHP Læreboka: 10 PHP...