Databaser

databaser1Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser.

Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet
  • utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort
  • lage databaser i henhold til gitte datamodeller
  • utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner
  • lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

PROGRAMVARE FOR DATABASER

WampServer is a Windows web development environment.
 It allows you to create web applications with Apache2, PHP and a MySQL database. Alongside, PhpMyAdmin allows you to manage easily your databses. >>>>>

MySQL Workbench
provides DBAs and developers an integrated tools environment for Database Design & Modeling – SQL Development (replacing MySQL Query Browser) – Database Administration (replacing MySQL Administrator) >>>>>>>


  • Vi bruker databaser for å lagre strukturert informasjon.
  • En database består av én eller flere tabeller.
  • En kandidatnøkkel er en kolonne som unikt definerer en rad i en tabell.
  • Vi velger en av kandidatnøklene som primærnøkkel.
  • Atomærkravet betyr at alle kolonner skal deles opp så mye som mulig.

Hva er en database?