Databaser

databaser1Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser.

Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet
 • utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort
 • lage databaser i henhold til gitte datamodeller
 • utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner
 • lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener.
 • Video: Forklaring på databaser

PROGRAMVARE FOR DATABASER

WampServer is a Windows web development environment.
 It allows you to create web applications with Apache2, PHP and a MySQL database. Alongside, PhpMyAdmin allows you to manage easily your databses. >>>>>

MySQL Workbench
provides DBAs and developers an integrated tools environment for Database Design & Modeling – SQL Development (replacing MySQL Query Browser) – Database Administration (replacing MySQL Administrator) >>>>>>>


 • Vi bruker databaser for å lagre strukturert informasjon.
 • En database består av én eller flere tabeller.
 • En kandidatnøkkel er en kolonne som unikt definerer en rad i en tabell.
 • Vi velger en av kandidatnøklene som primærnøkkel.
 • Atomærkravet betyr at alle kolonner skal deles opp så mye som mulig.