Databaser

databaser1Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser.

Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet
  • utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort
  • lage databaser i henhold til gitte datamodeller
  • utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner
  • lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener

PROGRAMVARE FOR DATABASER

WampServer is a Windows web development environment.
 It allows you to create web applications with Apache2, PHP and a MySQL database. Alongside, PhpMyAdmin allows you to manage easily your databses. >>>>>

MySQL Workbench
provides DBAs and developers an integrated tools environment for Database Design & Modeling – SQL Development (replacing MySQL Query Browser) – Database Administration (replacing MySQL Administrator) >>>>>>>

Lenker til workbench:

AKTUELLE LENKER:

Programvare – databaser

WampServer For å opprette en lokal tjener på egen maskin benytter boka programmet WampServer. Det finnes et tilsvarende program for Mac-brukere (MAMP). WampServer kan by på noen...

PHP

PHP er en forkortelse for Hypertext Preprocessor. PHP er et mye brukt skriptspråk som opprinnelig ble laget for å produsere dynamiske websider. PHP-koden er innebygd...

Datamodellering

Ved lagring av store datamengder i en datamaskin brukes vanligvis en database. Den vanligste formen for database er det vi kaller for relasjonsdatabaser og det er...

Oppgaver i datamodellering

Vi jobber i MySql Workbench. Lag databasemodeller for hver av situasjonene nedenfor. Modellene skal ha entiteter, relasjoner, attributter med primær- og fremmednøkler. Legg også inn 5-10 poster...