Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr.

Videre dreier det seg om hvordan teknologien påvirker og påvirkes av samfunnet, og hvordan den enkelte møter teknologien i hverdagen.

Kjennskap til gjeldende regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi er sentralt. I tillegg inngår datasikkerhet i hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
  • forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
  • gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
  • gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter
  • gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi
  • beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser
  • beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

Fagsider

Teknologimagasinet: Ras av dingser fra Google

Google lanserer et ras av nye dingser som skal forstå oss på helt nye måter. Kameraet Google Clips bestemmer selv hva det tror du...

Birgit ble svindlet for 1,3 millioner

Det er synd med pengene, men mest av alt at Birgit Finstad glad for at det er over. Nå vil hun hjelpe andre. Du har...

 Blogg er et sentralt nettbasert verktøy. Vi skal derfor lære og sette opp en enkel blogg i wordpress. Noen begrunnelser for hvorfor blogg er...

Råd og veiledninger om sikrere bruk av Internett.

Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledninger om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot enkeltpersoner fra barn...

Hull i computeren

DATAVIRUS Den siste uken har WannaCry-viruset infisert hundretusener av datamaskiner og tatt filene som gisler. Men hva er det egentlig som skjer når et datavirus...