Nettsteder og multimedier

2_Skrivebilde-PC-FotoliaHovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner. 

Sentralt i hovedområdet er organisering og helhetlig grafisk utforming av nettstedene, slik at de blir tilgjengelige for brukere. Videre dreier det seg om bruk av standardløsninger i egenutviklede IT-løsninger.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

  • planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

  • utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

  • redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

  • organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder

  • sette opp krav til og vurdere nettsteder


AKTUELLE LENKER:

 Blogg er et sentralt nettbasert verktøy. Vi skal derfor lære og sette opp en enkel blogg i wordpress. Noen begrunnelser for hvorfor blogg er...
video

Hvordan dele et bilde. Kort om åndsverk og Creative commons.

Jone Nyborg i NDLA har tatt et foto som han har lyst til at andre skal kunne bruke. Hvordan kan han gjøre det? Du kan...

Kodevalidering

Korrekt kode er viktig for å sikre at nettsiden fungerer riktig med ulike nettlesere og hjelpemidler. Det er enkelte kodefeil som er mer kritiske...

Hva er flexbox?

Flexbox er et kraftig verktøy i CSS-verktøykassen. Det løser noen vanlige utfordringer med dagens float-baserte layouts, og åpner opp for nye muligheter. Ikke en erstatning...

Nettstruktur og brukeropplevelser

Kompetansemål: - planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter - utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt Du har sikkert opplevd å...

Kodekurs online

Kahn Academy: Intro til HTML/CSS Lær å lage nettsider ved hjelp av HTML og CSS. HTML er kodespråket som du omringer innholdet med, for å...

HTML og CSS koding

Lær å bruke HTML og CSS for å lage nettsider. HTML er kodespråk som du setter inn innholdet i og forteller nettleseren om hvilke...

Bildebehandling

Bildebehandling er en bearbeidelse av digitale bilder ved hjelp av programvare. Det finnes flere dyktige bildebehandlingsprogrammer, blant annet Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, GIMP, Corels...

Brukergrensesnitt – planlegging

Kompetansemål under 'Nettsteder og multimedier' - utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt Brukergrensesnitt er måten maskinen og programmet...