Nettsteder og multimedier

2_Skrivebilde-PC-FotoliaHovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner. 

Sentralt i hovedområdet er organisering og helhetlig grafisk utforming av nettstedene, slik at de blir tilgjengelige for brukere. Videre dreier det seg om bruk av standardløsninger i egenutviklede IT-løsninger.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett

  • planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter

  • utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt

  • redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk

  • organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder

  • sette opp krav til og vurdere nettsteder


AKTUELLE LENKER:

 Blogg er et sentralt nettbasert verktøy. Vi skal derfor lære og sette opp en enkel blogg i wordpress. Noen begrunnelser for hvorfor blogg er...
video

Hvordan dele et bilde. Kort om åndsverk og Creative commons.

Jone Nyborg i NDLA har tatt et foto som han har lyst til at andre skal kunne bruke. Hvordan kan han gjøre det? Du kan...

Kodevalidering

Korrekt kode er viktig for å sikre at nettsiden fungerer riktig med ulike nettlesere og hjelpemidler. Det er enkelte kodefeil som er mer kritiske...

Hva er flexbox?

Flexbox er et kraftig verktøy i CSS-verktøykassen. Det løser noen vanlige utfordringer med dagens float-baserte layouts, og åpner opp for nye muligheter. Ikke en erstatning...

Nettstruktur og brukeropplevelser

Kompetansemål: - planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter - utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt Du har sikkert opplevd å...

Kodekurs online

Kahn Academy: Intro til HTML/CSS Lær å lage nettsider ved hjelp av HTML og CSS. HTML er kodespråket som du omringer innholdet med, for å...

HTML og CSS koding

Lær å bruke HTML og CSS for å lage nettsider. HTML er kodespråk som du setter inn innholdet i og forteller nettleseren om hvilke...

Bildebehandling

Bildebehandling er en bearbeidelse av digitale bilder ved hjelp av programvare. Det finnes flere dyktige bildebehandlingsprogrammer, blant annet Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, GIMP, Corels...

Brukergrensesnitt

Kompetansemål under 'Nettsteder og multimedier' - utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt Brukergrensesnitt er måten maskinen og programmet...