Home Informasjonsteknologi 1 Om faget Informasjonsteknologi 1

Om faget Informasjonsteknologi 1

Informasjonsteknologi består av to programfag: informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. 

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

  • Informasjonsteknologi 1:
    Digital samtid – Nettsteder og multimedier – Databaser
  • Informasjonsteknologi 2:
    Planlegging og dokumentasjon – Programmering – Multimedieutvikling

Programvare

Merk at alt lærestoffet kan gjennomgås med gratis programvare.

Nettleser
Alle skjermbilder i læreboka er fra Google Chrome. Det vil si at alle eksempler i boka støttes av Chrome. Hvis en annen nettleser blir brukt, kan det hende at noen av kodeeksemplene vil gi et noe annerledes resultat. Det gjelder for de nyeste elementene i HTML (HTML5) og CSS (CSS3).

Teksteditor
For å skrive HTML-, CSS- og PHP-kode trenger du en teksteditor (et tekstredigeringsverktøy). Til dette kan programmet Notisblokk (PC) eller TextEdit (Mac) benyttes, men det er hensiktsmessig å bruke et program med kodemarkering – slik at korrekt skrevet kode blir fargelagt. For slik kodemarkering kan for eksempel programmet Notepad++Sublime Text eller Atom benyttes. Sublime Text er i utgangspunktet gratis, men forventer kjøp av lisens på sikt. Atom og Notepad++ er gratis. Undervisningsvideoene på elevnettstedet (og på YouTube-kanalen) er laget med Notepad++.

Bildebehandlingsprogram
Kapittel 9 Bildebehandling er skrevet uavhengig av programvare, så alle programmer kan brukes. Gode alternativer er Adobe Photoshop og GIMP. Sistnevnte er gratis. Du finner instruksjoner for bruk av begge programmene under kapittel 9 på elevnettstedet.

MySQL Workbench
I kapitlene om databaser blir gratisprogrammet MySQL Workbench brukt. Skjermbildene i boka er fra versjon 6.3. Dersom framgangsmåtene som er beskrevet i boka endres i nye versjoner av programmet, vil du finne en oversikt over endringene på elevnettstedet.

WampServer
For å opprette en lokal tjener på egen maskin benytter boka programmet WampServer. Det finnes et tilsvarende program for Mac-brukere (MAMP). WampServer kan by på noen utfordringer ved installasjon og oppstart. Du finner en installasjonsoppskrift her.