Informasjonsteknologi 1

faget3Informasjonsteknologi består av to programfag: informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2.
Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. 

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Informasjonsteknologi 1:
– Digital samtid
– Nettsteder og multimedier
– Databaser
Informasjonsteknologi 2:
– Planlegging og dokumentasjon
– Programmering
– Multimedieutvikling

 


Faget Informasjonsteknologi 1 går over 5 uketimer, og elevene kan trekkes ut til lokalgitt muntlig praktisk eksamen.

 Hovedområder:

Digital samtid

Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr.

Videre dreier det seg om hvordan teknologien påvirker og påvirkes av samfunnet, og hvordan den enkelte møter teknologien i hverdagen.

Kjennskap til gjeldende regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi er sentralt. I tillegg inngår datasikkerhet i hoved­området.

Nettsteder og multimedier

Hovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner.

Sentralt i hovedområdet er organisering og helhetlig grafisk utforming av nettstedene, slik at de blir tilgjengelige for brukere.

Videre dreier det seg om bruk av standardløsninger i egenutviklede IT-løsninger.

Databaser

Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser.

Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener.


I praksis: mye koding!

  • HTML + CSS for å lage nettsider
  • SQL for å legge inn, hente ut, endre på og slette data.
  • PHP for å lage dynamiske nettsider – koblet med en database.

Programmer og utviklingsverktøy:

  • Notepad++ og Dreamweaver til å lage nettsider.
  • Adobe Fireworks eller tilsvarende for bildebehandling.
  • Databaser: MySQL Workbench og WAMP Server

Informasjonsvideo

Sider

KOMPETANSEMÅL

Digital samtid Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr. Videre dreier det seg...

Digital mappe og nettskyen

Før har elevene presentert arbeidet sitt i en digital mappe på nettet. Dette har vært oppgaver, prosjekter og diverse nettsider. I år bruker vi  OneNote til...

LÆREBOKA

Aschehougs læreverk IT1 Informasjonsteknologi 1 På elevnettstedet finner du også mye annet innhold, som kodeeksempler, oppgaveløsninger og supplerende teoristoff. Undervisningsvideoer til læreverket. De er sortert etter kapitlene...

IT1 termin 2

Uke 1-2: Planlegging og brukergrensesnitt Bloggsider: Brukergrensesnitt Nettstruktur og brukeropplevelser Læreboka: 11 Planlegging og brukergrensesnitt 1 uke Kodevalidering Markup Validation Service Uke:3: PHP Bloggsider: PHP Læreboka: 10 PHP...