faget3Informasjonsteknologi består av to programfag: informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2. Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre.

Informasjonsteknologi 1 består av tre hovedområder:
– Digital samtid
– Nettsteder og multimedier
– Databaser

Faget går over 5 uketimer, og elevene kan trekkes ut til lokalgitt muntlig/praktisk eksamen.

Digital samtid
Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr. Videre dreier det seg om hvordan teknologien påvirker og påvirkes av samfunnet, og hvordan den enkelte møter teknologien i hverdagen. Kjennskap til gjeldende regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi er sentralt. I tillegg inngår datasikkerhet i hoved­området. Gå til siden.

Nettsteder og multimedier
Hovedområdet handler om utforming, implementering og vurdering av nettsteder med tekst, lyd, bilde, video og animasjoner. Sentralt i hovedområdet er organisering og helhetlig grafisk utforming av nettstedene, slik at de blir tilgjengelige for brukere. Videre dreier det seg om bruk av standardløsninger i egenutviklede IT-løsninger.
Gå til siden.

Databaser
Hovedområdet handler om modellering og realisering av databaser, og utvikling av IT-løsninger med utgangspunkt i databaser. Videre dreier det seg om hvordan databaser kan gjøres tilgjengelige på nettsider ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener. Gå til siden.

I praksis: mye koding!

HTML + CSS for å lage nettsider. SQL for å legge inn, hente ut, endre på og slette data. PHP for å lage dynamiske nettsider – koblet med en database.

Programvare

Merk at alt lærestoffet kan gjennomgås med gratis programvare.

Aktuelle lenker: